Over de bezetting

Hexapode is een trio met een bijzondere bezetting met een blazer, een strijker en piano. Van Haydn, die ook de grondlegger was voor het pianotrio (met viool in plaats van fluit), zijn de vroegste werken. In de tweede helft van de negentiende eeuw is er bijna geen muziek voor geschreven; de componisten kozen steeds voor de homogener klinkende combinatie met viool. In de twintigste eeuw kwam er weer meer interesse voor deze kleurrijke bezetting, beginnend bij de impressionisten. Componisten maken dan dankbaar gebruik van de volle omvang en kleurmogelijkheden van de drie instrumenten wat vaak spankelende en soms virtuoze muziek oplevert.